Arkivenes Hus er tildelt BREEAM-NOR Excellent sertifikat

Som det andre bygget i Rogaland er Arkivenes Hus på Ullandhaug tildelt BREEAM-NOR Excellent sertifikat.

  • AV RUNE AUGENSTEIN
  • 28. august 2017

Arkivenes Hus er det niende bygget i Ipark - Innovasjonspark Stavanger.

Som byggherre har Ipark Eiendom en målsetning om være en aktivt bidragsyter i å øke standarden i byggebransjen. Gjennom sin flotte arkitektur, høye materielle og funksjonelle kvaliteter og innovative prosjektgjennomføring bidrar Arkivenes Hus definitivt til dette. Sertifiseringen er også i tråd med Ipark Eiendom sin strategi om å bygge bærekraftige bygg med høy kvalitet, lavt energiforbruk, lavt CO2 fotavtrykk og fornøyde leietakere.

BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftig bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumenterte miljøprestasjoner i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning, og strekker seg lengere enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

  • Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • Bedre miljø og lavere energibruk

Sertifikat-BREEAM-AH-kategorier.PNG#asset:443Sertifikat-BREEAM-AH.PNG#asset:444