Levende Ledige

miljø kontorer

Innovasjonspark Stavanger er et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med over 150 bedrifter og nærmere 900 ansatte.